Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3619
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЩебетун, Олексій Володимирович-
dc.date.accessioned2020-12-22T13:12:46Z-
dc.date.available2020-12-22T13:12:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3619-
dc.descriptionЩебетун О. В. Фізична та техніко-тактична підготовленість футболістів 15-17 років : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник А. В. Сватьєв. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 50 с.uk
dc.description.abstractUA : Кваліфікаційна робота – 50 сторінок, 2 рисунка, 3 таблиці, 67 літературних джерела. Об’єкт дослідження – фізична та техніко-тактична підготовленість футболістів 15-17 років різних амплуа. Метою цього дослідження було вивчення особливостей фізичної та техніко-тактичної підготовленості футболістів 15-17 років різних амплуа. Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, тестування фізичної підготовленості, тестування техніко-тактичної підготовленості, аналіз відеозаписів ігор, методи математичної статистики. Проведене дослідження фізичної підготовленості футболістів різних амплуа показав, що існують певні статистично суттєві відмінності в результатах виконання окремих контрольних завдань гравцями різних амплуа. Воротарі мають нижчі показники аеробної продуктивності (за результатами тесту Купера), але перевершують польових гравців різних амплуа по дальності стрибка з місця поштовхом двома ногами і п'ятикратного стрибка з місця. Півзахисники мають кращі показники аеробної продуктивності серед усіх груп футболістів різних амплуа. Однак, півзахисники поступаються захисникам і нападникам в швидкості бігу на короткі дистанції. Середньогрупові показники виконання контрольних завдань захисниками і нападниками практично у всіх випадках знаходяться на одному і тому ж рівні. У структурі техніко-тактичних дій у 15-річних і 17-річних відзначені достовірні відмінності: в передачах м'яча назад, поперек, вперед, введеннях, ударах у ворота ногою і обсязі всіх техніко-тактичних дій за гру. Результати досліджень технічних дій юних гравців у змаганнях свідчать про те, що вони в складних умовах не можуть точно і швидко виконувати різноманітні технічні прийоми. В екстремальних умовах стає нижчим показник ігрової активності юних футболістів і змінюється співвідношення різних техніко-тактичних дій в загальному їх обсязі. Число дій оборонної спрямованості збільшується, а атакуючих – зменшується. Отримані результати дозволяють розробити комплекси тренувальних засобів. Застосування диференційованого підходу до розвитку спеціальних фізичних якостей футболістів в перспективі дозволить оптимізувати навчально-тренувальний процес і підвищити його ефективність.uk
dc.description.abstractEN : Qualification Work – 50 pages, 2 Figures, 3 tables, 67 literary sources. The object of research is the physical and technical – tactical readiness of football players aged 15-17 years of various roles. The aim of this study was to study the features of physical and technical-tactical fitness of football players aged 15-17 years of different roles. Research methods: analysis and generalization of scientific and methodological literature, testing of physical fitness, testing of technical and tactical readiness, analysis of video recordings of games, methods of Mathematical Statistics. The conducted study of the physical fitness of football players of different roles showed that there are certain statistically significant differences in the results of performing individual control tasks by players of different roles. Goalkeepers have lower aerobic performance indicators (according to the results of the Cooper Test), but surpass field players of various roles in the range of a two-legged jump from a standstill and a five-time jump from a standstill. Midfielders have the best aerobic performance indicators among all groups of players of different roles. However, midfielders are inferior to defenders and strikers in the speed of running short distances. The average group performance indicators of control tasks by defenders and strikers are at the same level in almost all cases. In the structure of technical and tactical actions, 15-year-olds and 17-year-olds have significant differences: in passing the ball back, across, forward, introductions, kicks to the goal, and the volume of all technical and tactical actions per game. The results of research on the technical actions of young players in competitions indicate that they cannot accurately and quickly perform various technical techniques in difficult conditions. In extreme conditions, the indicator of playing activity of young football players becomes lower and the ratio of various technical and tactical actions in their total volume changes. The number of defensive actions increases, while the number of attacking actions decreases. The results obtained allow us to develop complexes of training tools. Applying a differentiated approach to the development of special physical qualities of football players in the future will optimize the educational and training process and increase its effectiveness.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectфутболuk
dc.subjectспортсмени 15-17 роківuk
dc.subjectтехніко-тактична підготовленістьuk
dc.subjectфізична підготовленістьuk
dc.subjectфутболісти різних амплуаuk
dc.subjectметодикаuk
dc.subjectтестуванняuk
dc.titleФізична та техніко-тактична підготовленість футболістів 15-17 роківuk
dc.typeМагістерська роботаuk
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри фізичної культури і спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Щебетун.pdfМагістерська робота771.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.