Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19225
Title: Історія фізичної культури
Authors: Тищенко, Валерія Олексіївна
Товстоп’ятко, Федір Федорович
Парій, Світлана Борисівна
Keywords: навчально-методичний посібник
бакалавр
середня освіта (фізична культура)
фізична культура
лекційний матеріал
практичні завдання
Issue Date: 2024
Publisher: ЗНУ
Abstract: UA : У пропонованому навчально-методичному посібнику подано в систематизованому вигляді програмний матеріал дисципліни “Історія фізичної культури”. Висвітлюються окремі історичні питання з найдавніших часів і донині з урахуванням сучасних досягнень історичної науки. Лекційний матеріал поданий у компактному, лаконічному викладі, легкому для сприйняття. Водночас історичні події висвітлено у науково-конкретній формі, розширено та конкретизовано аналіз окремих подій та фактів. Важливою складовою методичної частини є зміст практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні питання для самоперевірки та тестові питання. Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності “Середня освіта”, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Фізична культура)”.
Description: Історія фізичної культури : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності “Середня освіта” освітньо-професійної програми “Середня освіта (Фізична культура)” / уклад. : В. О. Тищенко, Ф. Ф. Товстоп’ятко, С. Б. Парій. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 112 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19225
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0057702.docxКнига814.37 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.