Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19227
Title: Організація та проведення туристичного походу
Authors: Товстоп’ятко, Федір Федорович
Пиптюк, Павло Федорович
Парій, Світлана Борисівна
Keywords: конспект лекцій
бакалавр
середня освіта (фізична культура)
туристичний похід
туристський маршрут
орієнтування
туристичні вузли
укладання рюкзака
водні перешкоди
гірські перешкоди
встановлення намету
витрати і внески
Issue Date: 2024
Publisher: ЗНУ
Abstract: UA : У виданні в конспективній формі подано теоретичні основи організації та проведення туристичних походів. Акцентовано увагу на загальних підходах до організації туристичних походів та особливостях проведення туристичних походів. Для діагностики рівня засвоєння програмного матеріалу запропоновано питання для самоконтролю. Визначення основних термінів і понять наведено у глосарії. Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (фізична культура)».
Description: Товстоп’ятко Ф. Ф., Пиптюк П. Ф., Парій С. Б. Організація та проведення туристичного походу : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 014 «Середня освіта» освітньо-професійної програми «Середня освіта (фізична культура)». Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 59 c.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19227
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0057704.docxКнига2.62 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.