Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19228
Title: Спортивно-оздоровчий туризм з методикою викладання
Authors: Товстоп’ятко, Федір Федорович
Пиптюк, Павло Федорович
Парій, Світлана Борисівна
Keywords: конспект лекцій
бакалавр
середня освіта (фізична культура)
спортивно-оздоровчий туризм
Issue Date: 2024
Publisher: ЗНУ
Abstract: UA : У виданні в конспективній формі подано теоретичні основи спортивно-оздоровчого туризму. Акцентовано увагу на загальних підходах до організації спортивно-оздоровчого туризму та особливостях спортивно-оздоровчого туризму в загальній системі туристичної діяльності. Для оцінки рівня засвоєння програмного матеріалу запропоновано питання для самоконтролю. Визначення основних термінів і понять наведено у глосарії. Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (фізична культура)».
Description: Товстоп’ятко Ф. Ф., Пиптюк П. Ф., Парій С. Б. Спортивно-оздоровчий туризм з методикою викладання : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 014 «Середня освіта» освітньо-професійної програми «Середня освіта (фізична культура)». Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 86 c.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19228
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0057705.docxКнига231.04 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.