Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4424
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНовикова, Тетяна Василівна-
dc.date.accessioned2021-01-17T17:36:52Z-
dc.date.available2021-01-17T17:36:52Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4424-
dc.descriptionНовикова Т. В. Динаміка і особливості освоєння основних рухів дітьми дошкільного віку : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник А. А. Конох. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 60 с.uk
dc.description.abstractUA : Кваліфікаційна робота: 60 сторінок, 4 таблиці, 5 рисунків, 54 літературне джерело. Мета дослідження – дослідити вплив засвоєння дітьми старшого дошкільного віку основних рухів для підвищення рівня їх фізичної підготовленості. Об’єкт дослідження – методика навчання основним рухам у процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку. Предмет дослідження – показники фізичної підготовленості. Суб’єкт дослідження – діти 5 років. Методи дослідження: 1. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури за темою дослідження. 2. Педагогічне спостереження за навчально-виховним процесом. 3. Тестування фізичної підготовленості. 4. Оцінка сформованості основних рухів. 5. Методи математичної статистики. У результаті застосування методики концентрованого навчання основним рухам дітей 4-х років відмічено достовірний приріст якості виконання хлопчиками ходьби та стрибків, а дівчатками – лазіння, стрибків та метання. Кількість безпомилкового виконання основних рухів у хлопчиків і дівчаток після застосування спрямованого навчання склала у дітей від 83% до 100 %. Наприкінці дослідження достовірно підвищилися показники фізичної підготовленості дітей за всіма тестами, окрім метання м’яча. Відносний приріст показників у дівчаток склав від 22 до 289%, у хлопчиків – від 12 до 162%.uk
dc.description.abstractEN : Research paper: 60 pages, 4 tables, 5 figures, 54 literary sources. The purpose of the study is to investigate the impact of the acquisition of basic movements by older preschool children to increase the level of their physical fitness. The object of the research is the method of teaching basic movements in the process of physical education of preschool children. The subject of research – indicators of physical fitness. The subject of the study – is 5 years old children. Research methods: 1. Analysis and generalization of scientific and methodological literature on the research topic. 2. Pedagogical observation of the educational process. 3. Testing of physical fitness. 4. Assessment of the formation of basic movements. 5. Methods of mathematical statistics. As a result of the application of the method of concentrated learning to the main movements of 4 years old children, there was a significant increase in the quality of performance of boys walking and jumping, and girls - climbing, jumping and throwing. The number of error-free performance of basic movements of boys and girls after the use of targeted training ranged from 83% to 100% in children. At the end of the study, the physical fitness of the children in all tests, except throwing the ball, significantly increased. The relative increase in rates for girls ranged from 22 to 289%, for boys - from 12 to 162%.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectдошкільникиuk
dc.subjectметодикаuk
dc.subjectосновні рухиuk
dc.subjectфізична підготовленістьuk
dc.titleДинаміка і особливості освоєння основних рухів дітьми дошкільного вікуuk
dc.typeМагістерська роботаuk
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Новикова ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА.docxМагістерська робота344.79 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.