Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4647
Title: Оцінка морфо-функціональних показників підготовленості учнів початкової школи на етапах навчального року
Authors: Чуприна, Валентин Миколайович
Keywords: морфо-функціональний стан
фізичний розвиток
соматометрія
спірометрія
функціональні показники
фізична підготовленість
хлопчики
молодший шкільний вік
дівчатка
Issue Date: 2020
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота магістра складається з 56 сторінок, 10 таблиць, 2 рисунки, 55 літературних джерел. Об’єкт дослідження – показники морфо-функціонального стану та фізичної підготовленості. Мета дослідження – вивчення та зміна показників морфо-функціонального стану і фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку протягом навчального року. Методи дослідження – теоретичний аналіз науково-методичної літератури, показники морфо-функціонального стану (за соматометричними величинами, метод спірометрії, індекси – життєвий (ЖІ), індекс Руф’є (ІР), силовий індекс (СІ), показники фізичної підготовленості (швидкісна сила, вибухова сила, координація у циклічних локомоціях, гнучкість поперекового відділу хребта, абсолютна сила м’язів), методи математичної статистики. Вивчення і зміна морфо-функціональних показників і фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку протягом навчального року при використанні змісту чинної програми з фізичного виховання, встановила, що на початку більшість показників хлопчиків і дівчат знаходились середньому та низькому від середнього рівні. Протягом навчального року значно покращились більш визначених показників, але не було визначених показників вищого від середнього чи високого рівня у стані функціонування дихання, серцево-судинної, м’язової систем та більшості показників фізичної підготовленості. Отримані показники необхідно враховувати при проведенні навчально-виховного процесу з фізичного виховання.
EN : The master's qualifying work consists of 56 pages, 10 tables, 2 figures, 55 literary sources. The object of study - indicators of morpho-functional status and physical fitness. The purpose of the study is to study and change the indicators of morpho-functional state and physical fitness of primary school students during the school year. Research methods - theoretical analysis of scientific and methodological literature, indicators of morpho-functional state (by somatometric values, spirometry method, indices - vital (LI), Rufier index (IR), strength index (SI), indicators of physical fitness (speed force) , explosive force, coordination in cyclic locomotions, flexibility of the lumbar spine, absolute muscle strength), methods of mathematical statistics. The study and change of morpho-functional indicators and physical fitness of primary school students during the school year using the content of the current program of physical education, found that in the beginning most indicators of boys and girls were average and low to average. Over the course of the school year, more defined indicators improved significantly, but there were no indicators of higher than average or high levels in the state of functioning of the respiratory, cardiovascular, muscular systems and most indicators of physical fitness. The obtained indicators must be taken into account when conducting the educational process of physical education.
Description: Чуприна В. М. Оцінка морфо-функціональних показників підготовленості учнів початкової школи на етапах навчального року : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник О. Є. Конох. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 56 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4647
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чуприна.docМагістерська робота345.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.