Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5871
Title: Вікові зміни показників фізичної і технічної підготовленості дітей середнього шкільного віку під впливом секційних занять з футболу
Authors: Медведєва, Анастасія Федорівна
Keywords: загальноосвітня школа
футбол
фізична підготовленість
технічна підготовленість
Issue Date: 2021
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 52 сторінок, 6 таблиць, 7 рисунків, 42 літературне джерело. Мета дослідження – вивчити вплив секційних занять із футболу на фізичну та технічну підготовленість дітей середнього шкільного віку. Об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес секційних занять з футболу. Предмет дослідження – показники фізичної та техничної підготовленості. Суб’єкт дослідження – хлопці середнього шкільного віку. Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження, педагогічні спостереження, тестування фізичної підготовленості, тестування техничної підготовленості, методи математичної статистики. У результаті аналізу отриманих даних доведено ефективність програми секційних занять із футболу на фізичну та технічну підготовленість дітей середнього шкільного віку. Проведений аналіз тестування рівня фізичної підготовленості хлопців засвідчив наявність позитивних змін у кількісних параметрах їхніх показників, вірогідність розбіжностей між якими є достовірною (p<0,05 – p<0,001). У результаті проведених статистичних операцій було з’ясовано, що за всіма тестами фізичної підготовленності розрахункове значення є більшим за табличне, що підкреслює адекватність підбору засобів і методів програми підготовки. Педагогічне спостереження за рівнем технічної підготовленості протягом навчального року виявило тенденцію до покращення у 6-му класі без достовірних змін. У 7-му класі розраховані показники t-критерію Стьюдента за всіма проведеними тестами, крім «Ведення м'яча з ударом», виявилися в зоні значущості.
Description: Медведєва А. Ф. Вікові зміни показників фізичної і технічної підготовленості дітей середнього шкільного віку під впливом секційних занять з футболу : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник В. О. Тищенко. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 52 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5871
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Медведєва.docxМагістерська робота280.26 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.