Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19106
Title: Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою
Authors: Мосієвич, Лариса Василівна
Александрова, Олена Федорівна
Keywords: навчально-методичний посібник
металургійне обладнання
магістр
практикум
англійська мова
тест
Issue Date: 2024
Publisher: ЗНУ
Abstract: UA : Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Металургійне обладнання» для використання під час аудиторних занять. Основною метою видання є формування англомовної професійно-комунікативної компетенції. До змісту включено теми, спрямовані на формування комунікативної компетенції в читанні та говорінні, розвиток умінь писемного мовлення, збагачення термінологічного словникового запасу. У посібнику подано в систематизованому вигляді програмний матеріал дисципліни «Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою». У виданні представлено теоретичний та практичний матеріал з 15 тем, об’єднаних у 4 розділи: Fundamentals of professional communication, Academic communication, Material Processing Equipment, Steelmaking Equipment. Структура розділів уніфікована і включає теоретичний матеріал, автентичні тексти професійно-навчальної спрямованості, комплекс мовних і мовленнєвих вправ та завдання, що сприятимуть розширенню активного тематичного словника й формуванню комунікативних умінь писемного та усного мовлення. Видання спрямоване на формування у майбутніх машинобудівельників практичних навичок володіння англійською мовою в обсязі, необхідному для роботи з науковою літературою за фахом; навичок усного спілкування в професійній сфері в контексті окресленої тематики.
Description: Мосієвич Л. В., Александрова О. Ф. Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Металургійне обладнання». Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 134 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19106
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри іноземних мов професійного спрямування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0056287.docxКнига7.06 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.