Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4620
Title: Переклад музично-ліричних творів з англійської мови на українську (на матеріалі пісень з мультфільму “Frozen”)
Authors: Алексеєнко, Марина Володимирівна
Keywords: музичний текст
поетичний текст
лірика
типологія текстів
прагматичний аспект
poetic text
musical text
lyrics
text typology
pragmatic linguistic
Issue Date: 2020
Abstract: UA : Дипломна робота – 65 стор., 81 джерела, 1 додаток. Об’єкт дослідження: музично-ліричні тексти як специфічний жанр. Мета роботи: визначення особливостей перекладу музично-ліричних творів з англійської мови на українську. Отримані результати: Проблематика типології та класифікації видів текстів для перекладу досить актуальна. Окремі види текстів мають як спільні риси, обумовлені єдиним лінгвістичним механізмом перекладацької діяльності, так і специфічні особливості. Музично-ліричний текст - це особливий вид художнього тексту з високим рівнем емоційності, з можливістю впливати на почуття людини великою кількістю експресивних, емоційних, зображальних і виражальних засобів. Він має дуже складну структуру, яка представлена ритмічними особливостями, специфікою рими і метрики, а також лексичними, морфологічними і синтаксичними характерними рисами. Переклад музично-ліричних текстів має передавати настрій і думки автора, при цьому зберігати розмір і форму тексту оригіналу, а також враховувати не менш важливий мелодійний його компонент. Перекладач має оперувати типовими прийомами і засобами перекладу для досягнення стилістичної, лексико-семантичної та ритмомелодійної адекватності. Важливим є розглядання переклад музично-ліричних текстів у прагматичному аспекті, адже в залежності від аудиторії, її вікових, ментальних і психологічних рис залежить обрання мовленнєвих засобів і принципів словотворення при перекладі пісні.
EN : The presented paper is dedicated to the difficulties of songs translation in the animated films and their ways to solve them. Various methods of processing the information are used during the analysis, the translating peculiarities are considered in the full dubbing format, where special attention should be paid to rhythm, rhyme, metrics, stylistics and lexical and grammatical aspects. The definitions of the translation text typology, its types, different classifications and their features are given in this paper. The relevance of this definitions and its expediency are emphasized in the translation process. Special attention is paid to several dimensions: "poetic text", "musical text", "lyrics", and, according to the structural and linguistic distinguishing features of these texts, their relation to the literary text was proved with its inherent characteristics. Translation evaluating criteria of the songs and their impact on the quality of translation of the text as a whole are provided. The structural and pragmatic linguistic features of the musical and lyrical text are studied. The most common problems translators encounter during the cartoon songs translation are investigated, and the most appropriate ways to resolve them are identified. A thorough comparative analysis of the songs was conducted, the aim of which is to determine the methods and techniques used during the translation of musical and lyrical texts. Furthermore, a comparative analysis of the options for translating one song from English into Ukrainian was fulfilled in order to determine the differences and common features in the reproduction of external and internal elements of the poetic matrix, emphasizing the figurative and emotional content.
Description: Алексеєнко М. В. Переклад музично-ліричних творів з англійської мови на українську (на матеріалі пісень з мультфільму “Frozen”) : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 035 «Філологія» / наук. керівник С. П. Запольських. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 65 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4620
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магистерская работа.pdfМагістерська робота1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.